-sprzedaż kostki brukowej
-sprzedaż płyt drogowych,yomb
-kompleksowe prace brukarskie,dogowe
-zagospodarowanie terenów zielonych
-przydomowe oczyszczalnie ścieków